Tubadysfunctie is het niet goed functioneren van de buis van Eustachius. Tubadysfunctie is een veel voorkomende klacht.

De ruimte achter het trommelvlies, het middenoor, is via de buis van Eustachius verbonden met de neusholte. Zo verbindt de buis van Eustachius het middenoor met de buitenwereld. De buis heeft een ventielfunctie om de druk in het oor goed te houden. Elk oor heeft een buis van Eustachius, u heeft er dus twee.

De buis van Eustachius is enkele centimeters lang, slap en nauw. De buis is bekleed met slijmvlies, zoals ook uw neus en bijholten van binnen bekleed zijn met slijmvlies. De buis is in rust gesloten, bij bewegingen zoals kauwen, gapen, spreken gaat de buis kortdurend open: zo kan vocht het middenoor verlaten en blijft de luchtdruk in het middenoor goed. Als de buis goed werkt merkt u niet dat dit gebeurt.

Heeft u weleens in een vliegtuig gezeten? Bij stijgen en dalen veranderd de luchtdruk in de cabine en dat voelt u in het oor; de meeste mensen brengen het middenoor dan op de goede druk door het oor te “klaren”; dit gebeurt via de buis van Eustachius.

TUBADYSFUNCTIE

Wanneer de buis van Eustachius niet goed functioneert kunnen de volgende klachten ontstaan:

 • dichtklappende, krakende of klikkende oren
 • dof of verstopt gevoel in het oor
 • drukgevoelens in het oor of hoofd
 • (subjectieve) gehoorvermindering
 • oorsuizen
 • oorpijn
 • klachten bij duiken of vliegen
 • in enkele gevallen duizeligheid

Deze klachten kunnen continu aanwezig zijn of in perioden bij bijvoorbeeld verkoudheden. Ook kunnen ze verergeren of alleen optreden op bepaalde momenten, zoals bij vliegen en duiken.

OORZAKEN

Verkoudheid is de meest voorkomende oorzaak van tubadysfunctie. Bij een verkoudheid zwelt het slijmvlies in de neus, maar ook het slijmvlies in de buis van Eustachius. Dit zorgt ervoor dat de buis niet goed, en niet vaak genoeg opent.

Ook allergieën, maagzuur, neuspoliepen, neusbijholteontstekingen of spierspanning in het hoofd/hals gebied kunnen tubadysfunctie geven. Ook verlittekening door oorontstekingen of neusamandelontstekingen in het verleden kunnen de functie van de buis belemmeren.

Vaak wordt er geen eenduidige oorzaak gevonden waarom de buis van Eustachius niet functioneert; waarschijnlijk is de bouw van de buis dan niet optimaal, mogelijk in combinatie met een eerdergenoemde oorzaak. Bij kinderen werkt de buis soms niet goed omdat deze nog niet volgroeit is; deze klachten nemen vaak af vanaf het zesde tot het achtste levensjaar.

BEHANDELINGEN VAN DE BUIS VAN EUSTACHIUS

De behandeling van tubadysfunctie hangt af van de ernst van de klachten en de oorzaak. Vaak gaat tubadysfunctie vanzelf over wanneer bijvoorbeeld de verkoudheid over gaat. Als de klachten desondanks aanhouden is een goede afweging van de behandelmogelijkheden belangrijk. Onderstaande mogelijkhedenzijn een optie, afhankelijk van uw specifieke situatie:

 • Het is van belang het slijmvlies van de neusholte zo gezond mogelijk te houden, zodat het slijmvlies van de buis van Eustachius minder zwelt. Uw arts kan u een neusspray geven die ontstekingen remt (corticosteroïd neusspray). Ook kan het helpen de neus te spoelen met zout water (zie ook spoelinstructies).
 • Heeft u allergieën? Dan is het belangrijk de allergieën optimaal te behandelen.
 • Vermijd irriterende stoffen die u inademt zoals sigarettenrook.
 • Soms kan fysiotherapie helpen om de spierspanning rondom de buis af te laten nemen.
 • Doorprikken trommelvlies of buisjes.

DOORPRIKKEN TROMMELVLIES OF BUISJES

Soms prikt de KNO-arts een trommelvlies door of plaatst een buisje om zo de druk in het oor goed te houden. Dit doet de kno-arts vaak pas als de klachten zodanig zijn dat het functioneren in het dagelijks leven ernstig belemmerd wordt. Vaak ziet de KNO-arts dan blijvend vocht achter het trommelvlies of veranderingen in de vorm van het trommelvlies. Uw KNO-arts zal een afweging met u maken over voor- en nadelen. Wanneer u beroepsmatig vliegt, of wanneer u ernstig gehoorverlies heeft zal een andere afweging gemaakt worden, dan wanneer u af en toe last heeft van druk of kraken.

Een buisje heeft ook nadelen zoals risico op infecties, een klein risico op een blijvend gaatje in het trommelvlies en geeft beperkingen met watercontact. De mate van klachten moet dus opwegen tegen de eventuele nadelen.

Helaas werkt een buisje niet bij iedereen; ook met een buisje en een adequate druk in het oor kunnen mensen toch klachten ervaren wanneer de buis van Eustachius dicht zit.

OPERATIE AAN DE BUIS VAN EUSTACHIUS

Wij opereren niet aan de buis van Eustachius, omdat ons geen goede resultaten hiervan bekend zijn.