ZKN certificering december 2023:

Na een succesvolle audit is de Vijf Meren Kliniek wederom ZKN gecertificeerd!

Wij verwelkomen u graag op een van onze locaties!

Team Vijf Meren Kliniek

Kwaliteit

De Vijf Meren Kliniek is een door het ministerie van VWS erkend behandelcentrum dus u mag van ons verwachten dat wij voldoen aan alle officiële eisen voor zelfstandige behandelcentra in Nederland.

Wij werken samen met het Spaarne Gasthuis op de locaties Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid, en Hoofddorp. Maar u vindt ons ook in Nieuw-Vennep, Hillegom, Aalsmeer, IJmuiden en Amsterdam. Vanuit al deze centra helpt ons team specialisten u meer inzicht te krijgen in de oorzaak van uw klachten en maken we samen een doeltreffend en persoonlijk behandelplan.

Opleidingskliniek

In de Vijf Meren Kliniek is veel aandacht voor het opleiden van jonge dokters. Deze volgen een opleiding tot algemeen arts (de zogeheten coassistenten) en de opleiding tot KNO-arts.

Ook werkt in onze kliniek een Chef de Clinique/Fellow. Dat is een net afgestudeerde KNO-arts die ervaring komt opdoen in de algemene KNO-zorg en zich wil specialiseren in een bepaald deel van de KNO-heelkunde. Het kan dus zijn dat u een afspraak heeft met de Chef de Clinique, of bij een KNO-arts in opleiding. Deze laatste staat onder directe supervisie van een van de KNO-artsen, dus u hoeft zich geen zorgen te maken om de kennis en kundigheid die zij toepassen en ontwikkelen.

Visitatie

Alle medisch specialisten in Nederland worden iedere vijf jaar door hun collega’s gevisiteerd. Dat wil zeggen dat hun praktijk gedurende één of twee dagen wordt doorgelicht door collega’s uit hetzelfde vakgebied.

Daarbij wordt de specialisten in feite een spiegel voorgehouden over hun functioneren en dat van hun praktijk. Door onze samenwerking met het Spaarne Gasthuis werken de KNO-artsen van de Vijf Meren Kliniek ook mee aan de interne beoordeling van het individuele functioneren door het Spaarne Gasthuis.

Apparatuur

Onze apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd op deugdelijk functioneren en veiligheid. Dit gebeurt zoals dit wettelijk is voorgeschreven door een onafhankelijke organisatie.

Medische instrumenten waar wij mee werken professioneel gesteriliseerd door de centrale sterilisatieafdeling van het Spaarne Gasthuis.

Hygiëne

Op de locaties van de Vijf Meren Kliniek zijn alle mogelijke maatregelen genomen om eventuele infecties te voorkomen.

Alle medewerkers die met patiënten, patiënten-materiaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. Dit gebeurt zoals dit wettelijk is voorgeschreven door een onafhankelijke organisatie. De locaties worden jaarlijks gecontroleerd door een deskundige infectie preventie. Zij draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing van de hygiëne protocollen.

Uw veiligheid

De Vijf Meren Kliniek maakt gebruik van het zogenaamde ‘Veiligheidsmanagement systeem’ ook wel VMS genoemd.

Dit betekent onder meer dat wij actief nagaan of er op onze locaties onveilige situaties bestaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. Niet alleen onze Raad van Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid, ook onze medisch specialisten en het ondersteunend team dragen daar aan bij. Zo werken wij continu aan onze cultuur van openheid en transparantie, waardoor het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend is. Immers: ‘je werkt hier veilig of je werkt hier niet’.

Lees meer

Veelgestelde vragen over AVG en privacy

Uiteraard voldoet de Vijf Meren Kliniek aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bovendien hebben al onze medewerkers in hun contract een clausule ondertekend dat men zich houdt aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens.

Lees meer

Wachttijden

De wachttijden van de Vijf Meren Kliniek zijn te vinden via onderstaande link:

Uw opmerking, compliment of klacht

Wij doen onze uiterste best om u goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw behandeling of de bejegening.

Wij hechten er groot belang aan dat u ons hierover benadert, zodat u goed geholpen en tevreden bent en wij onze zorgverlening – voor u en voor andere patiënten – verder kunnen verbeteren.

Lees meer

Folders

Hier vindt u per onderdeel een uitgebreide informatiefolder.

Deze kaarten kunt u gebruiken als informatiemateriaal voordat u de specialist bezoekt.

Bekijk folders

Onze behandelingen worden vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Wij hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten, dus u hoeft alleen een doorverwijzing van uw huisarts of audicien mee te nemen naar een afspraak met één van onze specialisten.

Informeer wel eerst altijd even bij uw verzekeraar of voor u mogelijk andere regels gelden. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan.

Bent u niet verzekerd? U betaalt zelf

In Nederland is een zorgverzekering wettelijk verplicht. Bent u desondanks niet verzekerd? Dan betaalt u de kosten van de behandeling zelf.

Aan het begin van uw behandeling betaalt u een voorschot. Contant, met pin of creditcard. Na de behandeling ontvangt u de definitieve rekening thuis. Het voorschot dat u al betaalde wordt verrekend met de definitieve rekening. Of u geld terugkrijgt of nog moet bijbetalen, leest u in de brief die u bij de rekening krijgt.