Kwaliteit

De Vijf Meren Kliniek is een door het ministerie van VWS erkend behandelcentrum dus u mag van ons verwachten dat wij voldoen aan alle officiële eisen voor zelfstandige behandelcentra in Nederland. Wij werken samen met het Spaarne Gasthuis op de locaties Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid, en Hoofddorp. Maar u vindt ons ook in Nieuw-Vennep, Hillegom, Aalsmeer en IJmuiden. Vanuit al deze centra helpt ons team specialisten u meer inzicht te krijgen in de oorzaak van uw klachten en maken we samen een doeltreffend en persoonlijk behandelplan.

 

Opleidingskliniek

In de Vijf Meren Kliniek is veel aandacht voor het opleiden van jonge dokters. Deze volgen een opleiding tot algemeen arts (de zogeheten coassistenten) en de opleiding tot KNO-arts. Ook werkt in onze kliniek een Chef de Clinique/Fellow. Dat is een net afgestudeerde KNO-arts die ervaring komt opdoen in de algemene KNO-zorg en zich wil specialiseren in een bepaald deel van de KNO-heelkunde. Het kan dus zijn dat u een afspraak heeft met de Chef de Clinique, of bij een KNO-arts in opleiding. Deze laatste staat onder directe supervisie van een van de KNO-artsen, dus u hoeft zich geen zorgen te maken om de kennis en kundigheid die zij toepassen en ontwikkelen.

 

Visitatie

Alle medisch specialisten in Nederland worden iedere vijf jaar door hun collega’s gevisiteerd. Dat wil zeggen dat hun praktijk gedurende één of twee dagen wordt doorgelicht door collega’s uit hetzelfde vakgebied. Daarbij wordt de specialisten in feite een spiegel voorgehouden over hun functioneren en dat van hun praktijk. Door onze samenwerking met het Spaarne Gasthuis werken de KNO-artsen van de Vijf Meren Kliniek ook mee aan de interne beoordeling van het individuele functioneren door het Spaarne Gasthuis.
Apparatuur & Hygiëne
Op de locaties van de Vijf Meren Kliniek zijn alle mogelijke maatregelen genomen om eventuele infecties te voorkomen. Alle medewerkers die met patiënten, patiënten-materiaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. Zo worden de medische instrumenten waar wij mee werken professioneel gesteriliseerd door de centrale sterilisatieafdeling van het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. En zoals bij elke Nederlandse zorginstelling wordt al onze apparatuur jaarlijks gecontroleerd op functioneren en veiligheid. Dit gebeurt zoals dit wettelijk is voorgeschreven door een onafhankelijke organisatie. De locaties worden jaarlijks gecontroleerd door een deskundige infectie preventie. Zij draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing van de hygiëne protocollen.

 

Uw veiligheid

De Vijf Meren Kliniek maakt gebruik van het zogenaamde ‘Veiligheidsmanagement systeem’ ook wel VMS genoemd. Dit betekent onder meer dat wij actief nagaan of er op onze locaties onveilige situaties bestaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. Niet alleen onze Raad van Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid, ook onze medisch specialisten en het ondersteunend team dragen daar aan bij. Zo werken wij continue aan onze cultuur van openheid en transparantie, waardoor het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend is. Immers: ‘je werkt hier veilig of je werkt hier niet’.

Wij vinden het belangrijk dat u een bijdrage levert aan veilige zorg/behandeling.

Van belang is dat u :

  • Alle informatie geeft over u gezondheidstoestand
  • Instructies en adviezen opvolgt
  • Aangeeft als u iets niet begrijpt of twijfelt over verkregen informatie
  • Aangeeft wanneer u zich onveilig voelt of een onveilige situatie constateert
  • Informeert bij wie u terecht kunt met vragen, ook als u weer thuis bent

 

Uw inzicht is waardevol

Als patiënt kunt u bijdragen aan uw eigen veiligheid door fouten of onveilige situaties die u herkent, tijdens uw behandeling of in onze organisatie direct aan ons te melden. Wij vragen u hiervoor de medewerker aan te spreken waar u op dat moment contact mee heeft of de situatie te melden bij de baliemedewerker.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Uiteraard voldoet de Vijf Meren Kliniek aan de wettelijke eisen die worden gesteld ten aanzien de van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien hebben al onze medewerkers in hun contract een clausule ondertekend dat men zich houdt aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens. Uw gegevens zijn op deze manier veilig bij ons.