U heeft een opmerking, compliment of klacht

Wij doen onze uiterste best om u goede zorg te bieden. Heeft u een opmerking of compliment dan horen wij dat graag. Ook kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw behandeling of de bejegening. Wij hechten er groot belang aan dat u ons hierover benadert, zodat u goed geholpen en tevreden bent en wij onze zorgverlening – voor u en voor andere patiënten – verder kunnen verbeteren.

 

Uw klacht kenbaar maken bij uw zorgverlener

In eerste instantie kunt u uw klacht direct bespreekbaar maken bij uw behandelaar of zorgverlener in onze kliniek. Hij of zij stelt het op prijs met u hierover te praten, met u te zoeken naar oorzaken van de klacht en naar een oplossing.

Heeft u na uw bezoek aan onze kliniek een klacht die u kenbaar wilt maken, dan kunt u contact opnemen met Evert de Vries, onze kliniekmanager, telefoon 023-2248422.
U kunt de medewerkster van de Vijf Meren Kliniek vragen om hem te spreken of uw telefoonnummer achter laten zodat hij met u contact op kan nemen, waarna u binnen twee werkdagen wordt teruggebeld.

 

Definitie klacht

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening, kenbaar gemaakt aan een medewerker van de kliniek (al dan niet in combinatie met de vraag om een schadevergoeding). Een klacht kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over medische, medisch-technische, verpleegkundige, communicatieve, organisatorische, facilitaire en financiële aspecten.

 

Uw schriftelijke opmerking of klacht kunt u sturen naar:

Vijf Meren Kliniek – KNO specialisten
t.a.v. Evert de Vries, kliniekmanager
Postbusnummer 417
2000 AK Haarlem

polikno@spaarnegasthuis.nl

Binnen vijf werkdagen nadat wij u schriftelijke klacht ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbevestiging en/of de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging en/of wordt u door de kliniekmanager gebeld.
De kliniekmanager zorgt voor coördinatie van de klacht en het behandelen van uw klacht door betreffende behandelaar/zorgverlener. Hij kan u ook informeren over onze volledige klachtenprocedure.

 

Externe klachtenfunctionaris

U kunt er ook voor kiezen om direct, of nadat u er met uw zorgverlener niet uit bent gekomen, contact op te nemen met onze externe klachtenfunctionaris. Deze functionaris kan u ondersteunen in het op schrift zetten van uw klacht en een bemiddelende rol spelen tussen u en de medewerkers van onze kliniek. De klachtenfunctionaris onderzoekt de mogelijkheden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.
De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht. Zij is bereikbaar op  telefoonnummer 023-2242130 of per mail via klachten@spaarnegasthuis.nl
Ook kunt u via onze kliniekmanager bemiddeling van de klachtenfunctionaris aanvragen. Zij zal dan de klachtenfunctionaris vragen contact met u op te nemen.
Wij streven er naar de behandeling van uw klacht binnen zes weken af te ronden.

 

Geschillencommissie

Indien uw klacht, na bemiddeling en behandeling door de Raad van Bestuur van de Vijf meren Kliniek, niet naar uw tevredenheid opgelost is, is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Het reglement en de contactgegevens zijn te vinden onder deze link:
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/zelfstandige-klinieken/

U kunt de commissie aanschrijven via het digitale formulier op deze website of per post met het formulier dat u vanaf hun website kunt downloaden, op het adres: De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.